Arno de Groot

Manager klantcontact

De drie pijlers om een team op te bouwen

Structuur

Gestructureerd werken en op regelmatige basis overleggen zijn de basis voor rust op de werkvloer. Rust en veiligheid brengen een omgeving waar groei mogelijk is 

Inzicht

Inzicht in eigen resultaten maakt medewerkers bewust van alles wat goed gaat en welke punten er verbeterd kan worden. Eerlijke feedback oordeelt niet maar stelt vast

Eigenaarschap

De medewerker heeft klantcontact en is daarom ook eigenaar van dit contact. Welke tools hij wanneer inzet of weglaat is geheel de beslissing van die medewerker. Die vrijheid brengt betrokkenheid.