Coaching

In elke organisatie met ambitie is groei het gevolg van de werkzaamheden. Als leidinggevende treed je in dit proces op als coach. Samen met je teamleden bouw je niet alleen aan hun persoonlijke groei, maar ook die van jezelf. Het coachgesprek kenmerkt zich door gelijkwaardigheid en veiligheid. Er is dan ook geen ruimte voor straf in goede coaching. Mocht een correctie nodig zijn dan dient dit altijd in een apart gesprek plaats te vinden.

Net als alles in het werk is ook coaching het meest effectief als er een proces aan ten grondslag ligt. Denk hierbij aan meetbare indicatoren voor het werk (KPI’s), vaste momenten om die KPI’s te meten en natuurlijk op gezette tijden het coachgesprek. Zo ontstaat er een patroon en krijgt iedereen de coaching waar hij of zij recht op heeft. 

Op deze website wil ik u meenemen in een aantal aspecten van coaching: