De reis naar het resultaat

Na het maken van een nulmeting begint het daadwerkelijke coachen. Dit is een reis die de coach samen met de medewerker maakt en begint met een meting. Net als bij het vaststellen van het vertrekpunt begint ook een coachingstraject met een kort contactmoment, gewoon enkele minuten waarbij de coach vraagt hoe de afgelopen weken zijn gegaan en waar de medewerker zelf op wil focussen.

Na dit korte moment gaat de coach meekijken met de medewerker. Op de werkvloer kijkt de coach geruime tijd mee met de medewerker en ook nu weer wordt de kennis en kunde gemeten. Ook maakt de coach aantekeningen om het werk goed na te kunnen bespreken.

Dan volgt het belangrijkste onderdeel van coachen, het coaching gesprek. Voordat er feedback wordt gegeven is het belangrijk om als coach 1 of 2 onderwerpen uit de waarnemingen te highlighten om op te focussen. Zeker in het begin van het traject zal de coach meer onderwerpen hebben om op te coachen, maar coachen is maatwerk. De coacht kiest daarom zorgvuldig welke feedback er gegeven wordt en maakt de onderwerpen toegankelijk en beheersbaar.

Per onderwerp bespreekt de coach zijn of haar waarnemingen en geeft tips & tricks, eventueel wordt er geoefend met de medewerker. Hierbij checkt de coach steeds of de informatie goed aangekomen is en of de medewerker de benoemde verbeterpunten zelf onderkent. Is men het samen eens over de huidige status, dan kan men gezamenlijk een doel stellen voor de volgende coaching sessie. Hierover wordt een SMART afspraak gemaakt die later wordt vastgelegd en toegestuurd. Dit wordt voor elk coachpunt gedaan.

Naast de verbeterpunten worden natuurlijk ook de zaken die goed gaan besproken. Afhankelijk van de wensen van de medewerker kan dit aan het begin van het gesprek, maar mijn voorkeur is het om dit aan het einde te doen. Veel mensen voelen stress bij een coaching en vergeten vaak alles tot het zogenaamde “slechte nieuws” geweest is. Afsluiten met een positief en eerlijk beeld van iemands werk geeft daarom vaak een beter gevoel.

De laatste stap in een goed coachgesprek is de vastlegging, dit wordt bij voorkeur gedaan in een vast format, waarbij de doelstellingen SMART zijn weergegeven. Dit document dient als vertrekpunt bij de volgende coaching.