Eigenaarschap

Het geven van eigenaarschap aan de medewerkers is een essentieel onderdeel van het werk als manager. De manager delegeert immer 100% van de uitvoering en een groot deel van de sturing naar de mensen in zijn team. De taak is om een helder doel te stellen, kader te plaatsen waarbinnen gehandeld mag worden, structuur vast te leggen en de informatie voorziening te faciliteren en deze te bewaken. Voor de rest van het werk is iemand anders de eigenaar.

Mijn medewerkers voeren het werk uit, dit maakt ze eigenaar van dat werk en dus hebben ze inspraak in de uitvoering hier van. Binnen de gestelde kaders zijn ze 100% beslissingsbevoegd daar buiten hebben we afspraken over hoe een besluit genomen wordt. In al deze gevallen is de medewerker de persoon die binnen de afdeling verantwoordelijk is voor het resultaat.

Mensen maken fouten en zo ook medewerkers. Bij het hebben van eigenaarschap wordt de fout dan ook met de medewerker besproken maar een eenmalige fout is nooit reden voor straf of correctieve maatregelen. Het is een reden voor coaching, training of aanpassing van de werkwijzen. Bij herhaald maken van fouten volgt er natuurlijk wel een correctie.

Door het maken van fouten normaal te maken en als training trigger te gebruiken binnen de afdeling verlaagt ik de drempel voor mijn medewerkers om fouten te melden en op te lossen. Dit komt de resultaten ten goeden en geeft de medewerkers gemoedsrust.

Binnen de afdeling legt de medewerker verantwoording af voor de beslissingen aan de teamleider en de teamleider legt verantwoording af aan de manager. Buiten de afdeling is er slechts een aanspreekpunt die voor alle acties verantwoordelijk is en deze ook aflegt. Dat bent ik als manager!