Het vertrekpunt

Coaching begint met een vertrekpunt, het startpunt van de ontwikkeling. Het is belangrijk om het vertrekpunt niet als een beoordeling te behandelen, aangezien elke uitkomst immers goed is. Bij de start van een coachingstraject wordt er gekeken naar kennis, kunde, inzicht en potentieel.

Stap één is een kort gesprek tussen coach en medewerker. In dit gesprek van korte duur wordt dit startpunt benoemd als een nulmeting. De coach legt uit dat er geen oordeel geveld wordt over deze nulmeting, er wordt alleen gekeken waar de medewerker staat, als “stepstone” voor het coachingstraject. Ook vraagt de coach aan de medewerker waar deze zelf denkt te staan op dit moment. 

Stap twee is de nulmeting zelf, idealiter te doen direct na het kennismakingsgesprek. De coach loopt mee in het werk van de medewerker en meet de KPI’s en vormt zich een indruk van de medewerker. Hierbij wordt er vooral gekeken naar kennis en kunde. Ook maakt de coach voldoende aantekeningen om de werkzaamheden later terug te kunnen halen in de nabespreking.

Een nulmeting is voor de (vaak nieuwe) medewerker meestal stressvol, de coach neemt daarom na de nulmeting de medewerker even mee voor pauze, drinkt samen even iets en praat met de medewerker. Praten over werkzaamheden wordt het liefst vermeden, er wordt gewoon even contact gelegd en wat van de druk weggenomen.

De laatste stap in het vaststellen van het vertrekpunt is de nabespreking, hier moet even de tijd voor genomen worden. Het startpunt is de perceptie van de medewerker, de coach deelt op een eerlijke manier de beoordeling mee. Ook wanneer het nog niet zo goed gaat, dient dat volledig bespreekbaar te zijn. Dit is immers normaal voor een starter en de reden om gecoacht te worden. Aan de medewerker wordt tevens gevraagd of deze zich in de feedback herkent.

Het gesprek met de medewerker geeft de coach tools om een plan te maken voor verdere coaching. De antwoorden geven een beeld van het inzicht van de medewerker en het potentieel voor groei. De medewerker is dus niet de enige die een beeld krijgt van het vertrekpunt in een nulmeting. De coach bouwt zijn of haar aanpak op aan de hand van deze eerste kennismaking.