Inzicht

Het managen van een afdeling is vergelijkbaar met het besturen van een voertuig, zonder de juiste informatie is het als het rijden van een auto zonder voorraam en dashboard. U heeft geen idee hoe hard u gaat of waarheen. Cijfermatig inzicht in de resultaten is dan ook van levensbelang.

Voor als manager is het van belang cijfers te zien over uw gehele afdeling. Daarbij zijn verdiepingslagen op team en medewerkers niveau van belang. zo kunt u afwijkingen in de preformance analyseren en de juiste actie’s nemen. Ook heeft u als manager baat bij een bedrijfs breed inzicht in de resultaat cijfers waarmee u uw invloed op de organisatie kunt vaststellen, afdeling overstijgend inzicht maakt van verschillende afdelingen een geheel.

Ook voor uw teamleiders is inzicht in hun team en de individuele medewerkers van belang, hierover leggen ze verantwoording af aan u als leidinggevende. Door inzicht te hebben op medewerkers niveau kan een teamleider zijn aandacht focussen op die mensen die in performance achterblijven. De balans is daarbij van belang, alle focus op de mensen met coachbehoefte betekend geen coaching voor die medewerkers die goed presteren. Inzicht in de overall resultaten van de andere teamleiders geeft uw teamleider een beeld van hoe zijn team presteert en wat hij het best als volgende stap kan doen

Voor de medewerker zijn de persoonlijke resultaten inzichtelijk en de gemiddelde medewerkers resultaten van de afdeling en het team. Dit geeft de medewerker inzicht in zijn/haar prestatie in relatie tot het team en de afdeling maar behoud de privacy van de collega’s. voor de medewerker is het van belang te progressie te zien, denk hierbij aan week cijfers over meerdere weken. 

Cijfers zijn altijd ter indicatie, ze geven een beeld van een socre en niet het resultaat. Om even terug te grijpen naar het voertuig voorbeeld, een hoog toerental verteld wat over de belasting van de motor maar is slechts een indicatie van de snelheid zonder te weten welke versnelling word gebruikt. Sturen op cijfers is dus prima maar verlies de doelstellingen niet uit het oog.