Management

In tegenstelling tot coaching waarbij de focus ligt op de medewerker ligt bij management de focus op de business en de inrichting van die business. In de coachende rol staat de manager naast zijn medewerker maar met de management pet heeft het de voorkeur om wat meer afstand te nemen.

Management is als schaken, een manager overziet het hele spel, maakt een plan, meet bij elke stap of dat plan nog werkt en stelt eventueel bij om de uiteindelijke doelstelling te behalen. Management word vaak gezien als een vies woord op de werkvloer en geassocieerd met koud en afstandelijk handelen. Die analyse is niet helemaal inaccuraat maar de manager balanceert dit door extra ruimte te pakken voor de coachende kant van de functie.

Mijn rol als manager is om de de vloer te faciliteren in het zo goed mogelijk doen van hun werk. Ook draagt ik de volledige verantwoording voor alle resultaten. Dit kan ik natuurlijk niet alleen daarom delegeert ik een groot deel van mijn verantwoording aan de werkvloer. Zij behalen voor de resultaten maar als er zaken fout gaan dan legt ik verantwoording af namens de gehele afdeling naar het management.

Verantwoording nemen en hebben over het succes van de afdeling maakt management, indien goed gedaan, een eervol en fantastische positie. Ik heb deze meerdere keren met veel plezier mogen vervullen