Structuur

Een goed draaiende afdeling draait op structuur, wanneer doen we wat en waarom. Zonder structuur loopt de manager het risico dat taken blijven liggen of informatie niet gedeeld word. Ook brengt een ritme in de werkzaamheden een vorm van rust met zich mee, niemand word verrast en iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Er zijn diverse vormen van structuur:
De manier hoe de dag ingedeeld word met bijvoorbeeld dagstarten en meetings. 
De manier hoe de week en maand ingedeeld word met bijvoorbeeld teamoverleggen en/of trainingen.
De manier hoe we coaching inplannen en het ritme waarmee deze terug komen
De tijdigheid van informatie over roosters, trainingen en andere zaken.

Als manager bent ik verantwoordelijk om deze structuren te bewaken. Natuurlijk delegeert ik een groot deel van deze werkzaamheden maar Ik als manager ben verantwoordelijk als een gedelegeerde  taak niet wordt uitgevoerd.

Het managen van de structuur is een voorwaarden om mijn medewerkers eigenaarschap te geven over hun werk, samen met het scheppen van inzicht is dit het fundament voor het overdragen van eigenaarschap aan de medewerkers. Zonder structuur en inzicht is medewerkers eigenaarschap een risico voor die medewerker en zal deze zich er dus tegen verzetten maar met de juiste ondersteuning kunt u uw medewerkers het compliment geven om ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk. 

U kunt als manager het werk niet alleen doen, u zult een groot deel van uw werk moeten overdragen en daarom is eigenaarschap essentieel.  Het inrichten van eigenaarschap kom ik later op terug.